a

Help your business grow by creating your next online presentation with Cevian, a business virtuoso.

Recent Posts

Quick business execution 00 875 665 874 88 cevian@select.com
Back to top

jún 2022

  /  2022

Medzistavcová platnička je chrupavková a kĺbová štruktúra medzi telami stavcov. Medzistavcové platničky majú dvojakú úlohu: poskytujú primárnu oporu stĺpcu stavcov,vďaka dostatočnej pružnosti umožňujú požadovanú pohyblivosť chrbtice (ohyb, natiahnutie a rotáciu). Súhrn platničiek spolu tvorí 25 % až 30 % celkovej dĺžky (výšky) chrbtice. Každá platnička sa skladá z prstenca elastického kolagénu (annulus fibrosus), ktorý obklopuje želatínovité jadro (nucleus pulposus). Kolagénové vlákna prstenca sú

Niekoľko väzov spája stavce a spolu s vnútornými paraspinóznymi svalmi kontroluje a obmedzuje pohyb chrbtice. Z klinického hľadiska sú niektoré väzy dôležitejšie ako iné. Zadný pozdĺžny väz ( ligamentum longitudinale posterius ) sa tiahne od "vysokej" krčnej chrbtice až ku krížovej kosti. Tvorí prednú stenu chrbticového kanála. Je široký v celej krčnej a hrudnej chrbtice. Na úrovni stavca L1 sa však

Chrbticou sa nazýva osová kostra stavcov, ktoré sú stĺpovito usporiadané. Nejde len o nosný stožiar tela, jej vnútrom prebiehajú povely a informácie pre celý organizmus. Z čoho sa chrbtica skladá a ako vyzerá Zloženie chrbtice Chrbtica je zložená z pevných štruktúr, ktoré udržujú trup, hlavu a končatiny. Štruktúry sú silné na ochranu miechy či ukotvenie svalov chrbtice a ostatných svalov, a zároveň dostatočne pružné, aby umožňovali pohyb hlavy a trupu do