a

Help your business grow by creating your next online presentation with Cevian, a business virtuoso.

Recent Posts

Quick business execution 00 875 665 874 88 cevian@select.com
Back to top

máj 2022

  /    /  máj

Chrbticou sa nazýva osová kostra stavcov, ktoré sú stĺpovito usporiadané. Nejde len o nosný stožiar tela, jej vnútrom prebiehajú povely a informácie pre celý organizmus. Z čoho sa chrbtica skladá a ako vyzerá Zloženie chrbtice Chrbtica je zložená z pevných štruktúr, ktoré udržujú trup, hlavu a končatiny. Štruktúry sú silné na ochranu miechy či ukotvenie svalov chrbtice a ostatných svalov, a zároveň dostatočne pružné, aby umožňovali pohyb hlavy a trupu do