a

Help your business grow by creating your next online presentation with Cevian, a business virtuoso.

Recent Posts

Quick business execution 00 875 665 874 88 cevian@select.com
Back to top

Tomulec.com

  /  Chrbtica   /  Medzistavcová platnička a jej možný pôvod bolesti

Medzistavcová platnička a jej možný pôvod bolesti

Medzistavcová platnička je chrupavková a kĺbová štruktúra medzi telami stavcov. Medzistavcové platničky majú dvojakú úlohu:

  • poskytujú primárnu oporu stĺpcu stavcov,
  • vďaka dostatočnej pružnosti umožňujú požadovanú pohyblivosť chrbtice (ohyb, natiahnutie a rotáciu).

Súhrn platničiek spolu tvorí 25 % až 30 % celkovej dĺžky (výšky) chrbtice. Každá platnička sa skladá z prstenca elastického kolagénu (annulus fibrosus), ktorý obklopuje želatínovité jadro (nucleus pulposus).

Kolagénové vlákna prstenca sú usporiadané šikmo v striedavých smeroch, vo vrstvách (lamelách), čo umožňuje pružnosť pri zachovaní pevnosti. Prstenec je tvorený 15 až 25 lamelami. Kolagénové vlákna pokračujú z prstenca do priľahlých tkanív, ktoré túto štruktúru spájajú s každým telom stavca na jeho okraji, s prednými a zadnými pozdĺžnymi väzmi a s hyalinnými chrupavkovými platničkami v hornej a dolnej časti. Platničky chrupavky sa zasa prostredníctvom zvápenatenej chrupavky zapájajú do platničiek stavcovej kosti.

Nucleus pulposus je samostatná, poddajná želatínová štruktúra, ktorá v zdravej mladej platničke obsahuje 88 % vody. Je to v podstate hydraulický systém, ktorý poskytuje oporu a oddeľuje stavce, absorbuje nárazy, umožňuje prechodnú kompresiu a umožňuje pohyb.

Medzistavcová platnička je v tretej dekáde života avaskulárna (bez cvievneho zásobenia) a výživa sa do platničky dostáva difúziou (častice jednej látky samovoľne prenikajú medzi častice druhej látky). Nucleus pulposus v normálnom disku dospelého človeka nemá žiadne nervové zásobenie. Vonkajšie lamely annulus fibrosus však obsahujú nervové zakončenia pochádzajúce zo sinuvertebrálnych nervov (rekurentné meningeálne nervy).

Medzistavcová platnička

V dôsledku procesu starnutia a poranenia platničky narastá množstvo vláknitého tkaniva, ktoré nahrádza vysoko elastické kolagénové vlákna mladej, normálnej, nepoškodenej platničky. Staršia platnička je menej elastická a jej hydraulický mechanizmus spätného odrazu je oslabený. V piatom desaťročí života sa prstenec rozštiepi a zmení sa na vláknité telesá oddelené mäkšími látkami. Postupom času sa platnička može zmeniť na vyschnutý, fragmentovaný a rozstrapkaný obal obklopujúci fibrotické jadro.

V literatúre sa diskutuje o nocicepčných nervových prívodoch k medzistavcovej platničke a o tom, akú úlohu zohráva platnička ako zdroj bolesti chrbta. Korkala a kolektív ukázali, že nervové zakončenia vstupujúce do annulus fibrosus neobsahujú substanciu P a nie sú nociceptormi. Autori poznamenali, že nociceptívne nervové zakončenia sa nachádzajú v zadnom väzive priliehajúcom k disku.

Palmgren a jeho kolegovia v štúdii normálneho tkaniva ľudskej bedrovej medzistavcovej platničky zase preukázali, že nervové zakončenia možno nájsť v hĺbke niekoľkých milimetrov, zatiaľ čo neuropeptidové markery (napr. substanciu P) odhalili nociceptívne nervy len v najvzdialenejších vrstvách annulus fibrosus. Táto štúdia podporuje koncepciu, že normálna medzistavcová platnička je takmer bez inervácie.

Toto zistenie vedie k otázke mechanizmu primárnej diskogénnej bolesti, najmä v bedrovej chrbtici. Poškodenie medzistavcovej platničky môže vyvolať bolesť, ale neexistuje žiadna zhoda o zodpovedných mechanizmoch. Radiálne trhliny a praskliny vo fibróznom prstenci sa objavujú so starnutím disku. Táto zmena bola spojená s prerastaním krvných ciev a nervových vlákien, čo viedlo k myšlienke, že prerastanie týchto nervových zakončení môže byť patoanatomickým princípom vzniku diskogénnej bolesti.

Otázkou zostáva, že ak prerastanie nociceptívnych nervových vlákien do medzistavcovej platničky môže byť neuroanatomickým substrátom diskogénnej bolesti, prečo potom väčšina degeneratívnych platničiek nie je zdrojom bolesti.

Príkladom je diskografia degeneratívnych diskov, ktorá bolesť  nevyvoláva rovnomerne. Keďže degenerácia disku sama o sebe nie je základom diskogénnej bolesti, musia byť v hre prispievajúce faktory. Je možné, že na vyvolanie diskogénnej bolesti je potrebná kombinácia fokálneho poškodenia annulus fibrosus, zápalu, neoinervácie a nociceptorovej senzibilizácie.

(Zdroj: Devereaux, M. W. (2007). Anatomy and Examination of the Spine. Neurologic Clinics, 25(2), 331–351.)