a

Help your business grow by creating your next online presentation with Cevian, a business virtuoso.

Recent Posts

Quick business execution 00 875 665 874 88 cevian@select.com
Back to top

Tomulec.com

  /  Chrbtica   /  Anatómia chrbtice

Anatómia chrbtice

Chrbticou sa nazýva osová kostra stavcov, ktoré sú stĺpovito usporiadané. Nejde len o nosný stožiar tela, jej vnútrom prebiehajú povely a informácie pre celý organizmus. Z čoho sa chrbtica skladá a ako vyzerá

Zloženie chrbtice

Chrbtica je zložená z pevných štruktúr, ktoré udržujú trup, hlavu a končatiny. Štruktúry sú silné na ochranu miechy či ukotvenie svalov chrbtice a ostatných svalov, a zároveň dostatočne pružné, aby umožňovali pohyb hlavy a trupu do rôznych smerov.

 Stavba chrbtice sa skladá z 33 až 34 stavcov, a to:

 • 7 krčných stavcov,
 • 12 hrudných stavcov,
 • 5 lumbálnych stavcov,
 • 5 krížových stavcov, ktoré sú zrastené do krížovej kosti,
 • 4-5 kostrčových stavcov, ktoré sú zrastené do kostrče.

Medzi týmito stavcami sa nachádzajú medzistavcové platničky. Tie umožňujú pohyb medzi stavcami a pomáhajú absorbovať nárazy pozdĺž celej chrbtice. Svojou stavbou a štruktúrou sú prispôsobené záťaži v ťahu, tlaku a rotácii.

Ku chrbtici patria aj väzy. Väzy stabilizujú chrbticu a obmedzujú jej pohyb v rôznych rovinách.

Anatómia chrbtice

Stavec a jeho stavba

Stavec je krátka kosť s malým otvorom a je to základná stavebná a funkčná jednotka chrbtice. Rôzne druhy stavcov majú jedinečné charakteristické črty, ktoré im umožňujú odlišný typ a rozsah pohybu. Tieto vlastnosti sa postupne stierajú v mieste stretnutia dvoch oblastí.

Stavec chrbtice sa skladá z 3 troch mechanicky odlišných častí – telo, oblúk a výbežky.

Telo stavca

Telo stavca (corpus vertebrae) je nosná časť, ktorá leží vpredu. Kraniálne a kaudálne je ukončená takmer plochou koncovou plochou pre medzistavcovú platničku. Má štruktúru typickú pre krátke kosti – spongiózu s červenými kostnými výbežkami.

Oblúk stavca

Oblúk stavca (arcus vertebrae) smeruje nazad, spolu s telom ohraničuje stavcový otvor (foramen vertebrae). Otvory všetkých stavcov tvoria chrbticový kanál (canalis spinalis), v ktorom je uložená miecha. Jeho funkciou je mechanická ochrana miechy.

Výbežky

K oblúku je pripojených 7 výbežkov stavcov. Slúžia predovšetkým na pripevnenie svalov, čím prispievajú k pohyblivosti kĺbových spojení. Ich ťahom sa stavce nakláňajú a otáčajú. Existuje niekoľko typov výbežkov:

 • kĺbové výbežky (processus articulares) sú párové, horné a dolné, sú pokryté kĺbovou chrupavkou a zabezpečujú kĺbové spojenie susedných stavcov;
 •  priečne výbežky (processus transversi) sú párové a vystupujú laterálne z oblúka a upínajú sa na ne svaly a mäkké tkanivá
 • tŕňové výbežky (processus spinosus) na každom stavce je len jeden, vystupujú dozadu

Medzistavcové platničky

Pohyblivé spojenia stavcov zabezpečujú stavcové kĺby a medzistavcové platničky (disci intervertebrales). Sú to pevné väzivo-chrupkové platničky s elastickým jadrom. Elasticita vekom klesá, platničky sa oplošťujú a spolu s oploštením stavca sú príčinou poklesu výšky u starších ľudí. Súhrn platničiek spolu tvorí 25 % až 30 % celkovej dĺžky (výšky) chrbtice. Každá platnička sa skladá z prstenca elastického kolagénu (annulus fibrosus), ktorý obklopuje želatínovité jadro (nucleus pulposus).

Typy zakrivenia chrbtice

Chrbtica dospelého človeka má anatomicky typické zakrivenie v sagitálnej rovine, a to lordotické a kyfotické zakrivenie.

Lordóza je oblúkovité zakrivenie vyklenuté dopredu a kyfóza je opak lordózy, teda oblúkovité zakrivenie vyklenuté dozadu. Tieto zakrivenia sa na chrbtici striedajú kaudálnym smerom nasledovne – krčná lordóza, hrudná kyfóza, drieková lordóza, promontórium (uhlovité zakrivenie chrbtice na úrovni stavcov L5 a S1) a kyfotické zakrivenie krížovej kosti.

Zakrivenia dodávajú chrbtici pružnosť. Krčná lordóza sa zvýrazňuje u detí, kedy dieťa z polohy na bruchu zdvíha hlavu činnosťou šijového svalstva. Drieková lordóza vzniká postupne neskôr činnosťou hlbokého chrbtového svalstva, keď dieťa začne sedieť, stáť a chodiť.

Pohyblivosť chrbtice

Komplexná štruktúra chrbtice umožňuje široký pohyb v rôznych rovinách. Tento pohyb je súčtom malých čiastkových pohybov, ktoré sa vyskytujú medzi stavcami v súlade s princípom reťaze. Pohyblivosť chrbtice závisí od správneho fungovania desiatok malých kĺbov medzi samotnými stavcami. Miestne obmedzenie priamo ovplyvňuje rozsah pohybu v tejto oblasti a nepriamo ovplyvňuje ďalšie oblasti nad a pod ňou.

V dôsledku reťazových reakcií je chrbtica ovplyvnená aj pohybovým fungovaním ďalších štruktúr s ňou spojených, a to panvou, ktorá sa pripája k dolnému koncu chrbtice a hrudníkom, ktorý sa pripája k stavcom v hrudnej oblasti. Pohyblivosť v každom kĺbe má nepriame účinky na pohyblivosť v rôznych oblastiach tela vrátane chrbtice. Tieto vzájomné vzťahy naznačujú potenciál na uvoľnenie a zmiernenie mnohých problémov s chrbticou prostredníctvom pohybov bedrových kĺbov, panvy alebo kĺbov v hrudnej časti chrbtice.

Problémy spojené s chrbticou

Vyvážená poloha hlavy a krku je dôležitým faktorom pre správne držanie tela. Dlhodobé nesprávne držanie hlavy a krčných stavcov vytvára vysoký svalový tonus na extenzory krku, čo môže mať nepriaznivý vplyv na nervové štruktúry prechádzajúce touto oblasťou. Problémy tohto typu sú zvyčajne charakterizované bolesťami hlavy, narušením normálneho nervového toku smerom k rukám, a niekedy dokonca narušením normálneho prietoku krvi. Tieto poruchy zvyčajne spôsobujú pocity nepokoja, napätia, únavy a časté bolesti v oblasti krčnej chrbtice.

Z pohľadu kineziológie existuje vzájomný vzťah medzi postavením hlavy, krčných stavcov a kĺbmi na dolných končatinách, v panve a v chrbtici. Pozitívny vplyv na postavenie hlavy má aj pohybová terapia vykonávaná v nižších oblastiach tela (v ramennom pletenci, v hrudnom koši alebo v driekovej časti chrbta).

Zdroje:

 • ČIHÁK, Radomír. Anatomie 1., 3. uprav. a doplnené vydanie. Vydavateľstvo Grada, Praha. ©2011. 534 s. ISBN 978-80-247-3817-8
 • SOLBERG, Gill. Postural disorders & musculoskeletal disfunction, Diagnosis, Prevention and Treatment. 2. vydanie. Vydavateľstvo Elsevier. ©2008. 303 s. ISBN 978-0-443-10382-7
 • DEVEREAUX, Michael W. Anatomy and Examination of the Spine. Neurologic Clinics [online]. 2007, 25(2), 331-351 [cit. 2022-05-12]. ISSN 07338619. Dostupné z: doi:10.1016/j.ncl.2007.02.003
 • GALBAVÝ, Štefan. ŠRAMKA, Miron. Somatológia – základy anatómie a fyziológie pre humanitárne smery. Skriptá, Bratislava. ©2010. 80 s.