Diskopatie

Diskopatia je medicínsky termín, ktorý označuje stav, ktorý postihuje medzistavcové platničky. Medzistavcové platničky sú pružné štruktúry umiestnené medzi stavcami chrbtice, ktoré slúžia ako tlmiče nárazov a umožňujú pohyb chrbtice. Diskopatia je označením pre rôzne abnormality, ktoré sa vyskytujú v týchto platničkách.

Diskopatia môže mať rôzne príčiny a prejavy. Jednou z najčastejších príčin diskopatie je degenerácia platničiek, čo sa deje prirodzeným procesom starnutia. Degenerácia platničiek môže viesť k strate flexibility a elasticity, čo zvyšuje riziko poranenia a zhoršenia stavu platničiek.

Ďalšie príčiny diskopatie môžu zahŕňať:

1. Trauma: Náhle poranenie chrbtice, ako napríklad pri nehode automobilu, môže spôsobiť poškodenie medzistavcových platničiek.

2. Prenamáhanie: Opakované pohyby alebo zdvíhanie ťažkých bremien môže spôsobiť nadmerné opotrebovanie a poškodenie platničiek.

3. Genetické faktory: Niektoré genetické faktory môžu zvyšovať riziko vzniku diskopatie, pretože môžu ovplyvniť kvalitu a štruktúru medzistavcových platničiek.

Príznaky diskopatie môžu zahŕňať bolesť v chrbtici, ktorá sa môže šíriť do iných častí tela, ako sú nohy alebo ruky. Môžu sa tiež vyskytnúť príznaky ako svalová slabosť, znížená citlivosť alebo mravenčenie v konkrétnych častiach tela.

 

Hernia disku

Herniovaná medzistavcová platnička je stav, počas ktorého je nucleus pulposus premiestnený z medzistavcového priestoru. Je častou príčinou bolesti chrbta. Pacienti, ktorí pociťujú bolesť súvisiacu s herniou disku, si často pamätajú na podnecujúcu udalosť, ktorá spôsobila ich bolesť. Na rozdiel od mechanickej bolesti chrbta je bolesť pri herniovanom disku často pálivá alebo bodavá a môže vyžarovať do hornej alebo dolnej končatiny- zaleží, v ktorej časti chrbtice je platnička poškodená. Okrem toho v závažnejších prípadoch môže byť spojená so slabosťou alebo zmenami citlivosti. Medzistavcová platnička podporuje chrbticu tým, že pôsobí ako vankúš tlmiaci nárazy.

V niektorých prípadoch môže poranenie herniovaného disku stlačiť nerv alebo miechu, čo spôsobuje bolesť zodpovedajúcu kompresii nervu alebo dysfunkcii miechy, tiež známej ako myelopatia. Herniované platničky môžu byť veľmi bolestivé. 

Väčšina prípadov herniovaného disku sa lieči konzervatívne, ale niektoré prípady môžu vyžadovať intervenčné postupy alebo chirurgickú opravu. Epidurálne injekcie kortikosteroidov sú účinnými liekmi proti bolesti pri herniácii disku v krátkodobom horizonte. 

Získajte späť svoj aktívny a bezbolestný život

S komplexnou liečbou diskopatie sa snažím nielen zmierniť súčasné symptómy, ale aj zlepšiť kvalitu života na dlhodobé obdobie. Neváhajte ma kontaktovať a dozviete sa viac o tom, ako vám môžem pomôcť zvládnuť diskopatiu a vrátiť sa k aktívnemu a bezbolestnému životu.