a

Help your business grow by creating your next online presentation with Cevian, a business virtuoso.

Recent Posts

Quick business execution 00 875 665 874 88 cevian@select.com
Back to top

Blog

  /  Blog
Medzistavcová platnička a jej možný pôvod bolesti
Chrbtica

Medzistavcová platnička a jej možný pôvod bolesti

Medzistavcová platnička je chrupavková a kĺbová štruktúra medzi telami stavcov. Medzistavcové platničky majú dvojakú úlohu: poskytujú primárnu oporu stĺpcu stavcov,vďaka...
Read More
Väzivá chrbtice
Chrbtica

Väzivá chrbtice

Niekoľko väzov spája stavce a spolu s vnútornými paraspinóznymi svalmi kontroluje a obmedzuje pohyb chrbtice. Z klinického hľadiska sú niektoré...
Read More
Anatómia chrbtice
Chrbtica

Anatómia chrbtice

Chrbticou sa nazýva osová kostra stavcov, ktoré sú stĺpovito usporiadané. Nejde len o nosný stožiar tela, jej vnútrom prebiehajú povely a informácie...
Read More